Skip to main content
Inkassobrev

Inkassobrev

Et inkassobrev er et varsel til en debitor om, at inkassoprocessen påbegyndes, såfremt der ikke falder betaling på et eller flere økonomiske mellemværende, som eksempelvis en faktura.

Inkassobrevet benævnes ofte også som inkassovarsel, da det kan ses som værende et varsel om inkasso. Af andre kaldes det også en inkassoskrivelse eller paragraf §10 brev (med henvisning til inkassoloven).

Der findes imidlertid ingen juridisk korrekt eller forkert anvendelse af ordet, og mange bruger derfor alle begreber. Inkassoloven benytter termen “varselsskrivelsen” om inkassobrevet – men i daglig tale benytter de fleste inkassovarsel.

Hvad er formålet med inkassobrevet?

Formålet med et inkassobrev er grundlæggende simpelt, nemlig at informere skyldner om, at såfremt betalingen for et mellemværende ikke betales senest 10 dage fra udsendelsen af inkassobrevet, vil der opstarte et inkassoforløb.

Inkassobrevet har altså til formål at varsle om inkasso. Af den grund kaldes inkassobrevet også ofte for et inkassovarsel.

Hvilke krav og regler er der til et inkassobrev?

Der er et par få, men meget vigtige krav og regler til et inkassobrev.

For det første er det vigtigt, at debitor klart kan gennemskue, hvad kravet vedrører. I praksis er det ofte nok blot at oplyse fakturanr. og beløbet eller eventuelt vedhæfte den omhandlede faktura(er).

Dernæst er det vigtigt at gøre skyldner opmærksom på, at såfremt der ikke betales inden for minimum 10 dage, så vil sagen overgå til inkasso. Påføres en betalingsfrist på minimum 10 dage ikke, er inkassobrevet ikke gyldigt. Du må i princippet gerne give længere frist end de 10 dage.

Der må gerne pålægges rykkergebyrer på inkassobrevet og så er det ikke et krav, at der udsendes rykkerskrivelser forud for et inkassobrev.

Hvem skal sende et inkassobrev?

Vi får ofte forespørgsler på, hvem der skal sende inkassobrevet. Mulighederne er mange, for både dig som kreditor, din advokat eller dit inkassofirma må sende det. Det eneste krav, der er – hvad end det er egeninkasso eller fremmedinkasso – så skal der sendes et inkassobrev før inkasso påbegyndes.

Ofte vil en ekstern partner (inkassofirma eller inkassoadvokat) gerne selv sende inkassobrevet, så de kan sikre sig at dette er sendt korrekt. Alligevel vælger mange imidlertid selv at sende inkassobrevet, før de overdrager sagen til inkasso. Det er dog vigtigt altid at sørge for at oplyse din eksterne inkassopartner i forhold til, om der er sendt inkassobrev eller ej, for derved at forkorte inkassoprocessen mest mulig.

Inkassobrev eksempel

Har du brug for et eksempel på et inkassobrev eller en skabelon, så har vi her hos Collectia mere end 150 års erfaring med inkasso og i sagens natur naturligvis også masser af gode eksempler på et inkassobrev.

Find alle vores inkassoskabeloner lige her:


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg