Skip to main content
Kender du de forskellige typer af dårlige betalere - Collectia Inkassofirma Blog
Sebastian S. •
13/04/2023

Kender du de forskellige typer af dårlige betalere?

Dårlige betalere skal håndteres forskelligt! Kend til de forskellige typer af dårlige betalere – og dermed hvordan de skal håndteres.

En dårlig betaler er ikke bare en dårlig betaler. De findes i mange forskellige udgaver og størrelser. Samtidig har typen en stor indflydelse på succesraten af dine inkassosager, uanset om du selv, dit inkassofirma eller inkassoadvokat håndterer sagen.

Måske en af de vigtigste opgaver, når det kommer til inkasso og inddrivelse af ubetalte fakturaer, er at forstå sine kunder. Ved at forstå sine kunder / debitorer / dårlige betalere – ved du også, hvordan sagen skal håndteres. Altså hvad der virker bedst for netop din debitor.

I denne artikel sætter vi fokus på de (overordnede) forskellige typer af dårlige betalere og hvordan de bør håndteres individuelt.

Hos Collectia arbejder vi med utrolig mange forskellige person- og sagstyper samt kategoriseringer af debitorer, som identificeres på baggrund af en lang række parametre. Denne artikel er ikke en komplet afspejling af vores mere end 150 års erfaring med inkasso og identificering af debitor- og betalingstyper. Det er en mere generel oversigt over de typer, som vi opleverer og interagere med hver dag i vores inddrivelsesarbejde.

1. Den glemsomme 

Vi kender dem alle sammen; den glemsomme debitor. Debitoren der har fået en faktura og derefter glemmer at betale den.

I mange tilfælde er det nok med en rykkerskrivelse eller et opkald debitor – så er fakturaen betalt.

Den glemsomme debitor er ofte nem at arbejde med, og din indsats for at få pengene hjem er ofte ikke ret omfangsrig.

2. Trækker betalingen med vilje

Mange virksomheder og privatpersoner vælger mere eller mindre bevidst at trække en betaling så langt som muligt. Endda ofte til at kreditor rykker for sine penge.

Årsagen hertil kan være mange. Måske er budgettet presset, måske er debitor ramt af uforudsete udgifter eller måske fandt debitor ud af, at det indkøbte var dyrere end forventet.. 

Denne type debitor trækker ofte betalingen så langt som muligt. Mange personer, som lander i netop denne kategori, betaler først, når kreditor eller kreditors inkassopartner retter henvendelse.

Indsatsen her er ofte mere krævende og kræver måske en kombination af venlige remindere, pålæggelse af rykkergebyrer og andre omkostninger, før at debitor får rettet op på sit mellemværende.

3. Har ikke evnen til at betale

Der findes desværre et stigende antal debitorer, der ikke har evnen til at betale en faktura, og årsagerne hertil kan være mange.

Debitorerne, der ikke har evnen til at betale jeres mellemværende, kan være en kompliceret størrelse. Samtidig er din faktura ikke den eneste misligholdte gæld, som de har.

Debitorer, der ikke har evnen til at betale, har faktisk ofte lysten. Det er denne lyst og villighed, som du skal fange for at sikre din betaling. For har debitor ikke evnen, kunne en løsning være at tilbyde henstand eller en afdragsordning. På denne måde forbedrer du chancerne for at få dine penge hjem tilbage med tiden.

Denne slags debitorer, der ikke har evnen til at betale,

Vi ser ofte, at denne slags debitorer, der ikke har evnen til at betale, er dårlig til at gå i dialog omkring gælden. De ignorerer simpelhent dine henvendelser. Derfor skal denne debitortype ofte have en kombination af flere forskellige henvendelser. Samtidig vælger typen ofte at kommuminikere med inkassofirmaet eller advokat udelukkende.

4. Har ikke viljen til at betale

Personer, som besidder evmem men ikke viljen til at betale, kræver ofte en del arbejde for dig som kreditor, dit inkassofirma eller din advokat. Ofte har denne debitor en lang række (begrundede eller ubegrundede) årsager til, hvorfor et krav ikke skal betales.

I disse tilfælde oplever vi ofte længere og mere besværlige inddrivelsesforløb – og i værste tilfælde skal der tilføjes retslige handlinger, før betalingen kommer.

5. Den professionelle skyldner

Den professionelle skyldner er ofte karakteriseret ved, at de hverken har viljen, evnen eller lysten til at betale deres mellemværende.

Den professionelle skyldner planlægger på forhånd om han eller hun har tænkt sig at betale. Når ordren placeres hos din virksomhed, er det allerede fastsat.

Den professionelle skyldner kan være særdeles svær at håndtere – både for kreditor, kreditors inkassofirma eller kreditors advokat.

Den professionelle skyldner er langt fra umulig at få sine penge hjem fra – men vejen dertil kan være lang, og kræve mange handlinger og processer.

Undgå dårlige betalere med Qatchr

Det kan være svært, måske ligefrem umuligt for mange virksomheder at spotte, om en kunde vil betale en faktura til tiden – eller om fakturaen nogensinde bliver betalt.

Heldigvis findes der mange gode muligheder for at styre uden om de værste dårlige betalere. En af de bedste værktøjer til dette, er at anvende kreditvurdering.

Hos Collectia har vi udviklet Qatchr – en online kreditvurdering, der kan kreditvurdere privatpersoner og virksomheder – her giver vi vores anbefaling til betalingsfrister, kreditmaksimum, skyldnerinformation, fremhævet konkursanalyse (kan spotte konkursryttere) og meget meget mere.

Prøv Qatchr allerede i dag. Tjenesten tilbyder en lang række spændende funktioner, som kan hjælpe din virksomhed til at opretholde den sunde økonomi.


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg