Skip to main content
10 ting du bør vide om inkasso - Inkasso Blog - Collectia Inkassofirma
Sebastian S. •
09/03/2021

10 ting du bør video om inkasso

Hver dag oplever rigtig mange erhvervsdrivende, små som store, at en faktura ikke bliver betalt. Årsagen kan være mange – og det kan løsningen på problemet heldigvis også være. Kan, eller ønsker virksomheden ikke selv at håndtere problemet med den manglende betaling og opkrævning hos debitor, er der mulighed for at få hjælp til inkasso – enten hos et autoriseret inkassofirma eller en inkassoadvokat.

Hos Collectia hjælper vi hver eneste dag hundredvis af virksomheder med deres inkasso og udfordringer med inddrivelse af ubetalte fakturaer. Men ved du alt, hvad du bør vide om inkasso? 

Vi har her samlet 10 ting du bør vide om inkasso – inden du begynder:

1. Inkasso er en proces

Inkasso er en proces, der kan opstartes efter, at en debitor (din kunde) har misligholdt en eller flere fakturaer – eller afdragsordninger i forbindelse med et lån eller lignende aftale.

Inkassoprocessen opstartes typisk efter et endt rykkerforløb, hvor kreditor har rykket for den manglende betaling. Det er ikke et krav, at debitor rykkes forud for inkasso. Dog er der et krav om, at der udsendes et lovpligtigt inkassovarsel.

Hvordan inkasso herefter forløber, er ofte afhængigt af, om du selv, dit inkassofirma eller en advokat håndterer sagen – og hvad de mener, er nødvendigt for at få dine penge hjem.

2. Inkassofirma, advokat eller dig selv er de eneste, der må køre inkasso for dig

For at hjælpe andre virksomheder med inkasso skal man være et autoriseret inkassofirma, advokat eller være kreditor selv. Du må med andre ord ikke lade hvem som helst hjælpe dig med at indkassere dine ubetalte fakturaer.

Der er grundlæggende ingen forskel på, om du selv, din advokat eller et eksternt inkassofirma håndterer inkasso for dig. Der er lovmæssigt samme muligheder, beføjelser og mulighed for at pålægge (næsten) samme omkostninger. Men vælger du at lade din advokat eller et inkassofirma stå for din inkasso, opnår du en lang række fordele, såsom:

  • Altid korrekt tilskrivning af renter, gebyrer og diverse omkostninger til debitor
  • Frigivelse af tid og ressourcer hos din virksomheds ansatte
  • Fokus på at drive din forretning – ikke at skulle rykke debitorer 
  • Hjælper dig ofte hele vejen – fra første rykkerskrivelse til fogedretten
  • Professionel behandling af dine kunder
  • Inkassoservice drevet af data/erfaring
  • Onlineportal hvor du kan følge med i inddrivelsen
  • Og mange flere…

3. Ingen inkasso uden et inkassovarsel

Uanset om din advokat, dit inkassofirma eller dig selv ønsker at stå for inkassoprocessen mod en eller flere af dine debitorer – er det afgørende, at debitor varsles herom i et såkaldt inkassovarsel, et inkassobrev eller en påkravsskrivelse.

Dette inkassovarsel er benævnt i inkassolovens §10, og derfor også benævnt som et §10 brev. Uanset hvad du vælger at kalde skrivelsen, går den grundlæggende ud på, at debitor varsles om, at såfremt debitor ikke betaler jeres mellemværende senest 10 dage fra udsendelsen af inkassovarslet – vil det udløse inkasso – med dertilhørende pålæggelse af renter, gebyrer og lignende.

Dette brev skal også være fremsendt til dine kunde, såfremt du ønsker at gå i fogedretten med dit krav (såkaldt retlig inkasso).

Bemærk, at det ikke er lovbestemt, hvem der sender dette inkassovarsel – og ofte vil din advokat eller inkassofirma sende det for dig.

4. Retslig inkasso er en mulighed – men ikke altid den første og bedste løsning

Som kreditor har du altid mulighed for såkaldt retslig inkasso, inkasso hvor du får hjælp fra fogedretten til at få dit krav indkasseret. Ofte er fogedrettens hjælp også nødvendig – men her hos Collectia anbefaler vi i udgangspunktet ikke, at retslig inkasso er første tiltag mod en debitor.

Ofte kan en sag løses uden hjælp fra fogedretten. Vi anbefaler som udgangspunkt, at du som kreditor, eller dit inkassofirma / advokat altid gør, hvad der er muligt, uden fogedrettens hjælp – eksempelvis ved hjælp af dialog med debitor, udsendelse af rykkere (rykkerskrivelser) og ved at pålægge debitor renter og gebyrer.

Lykkedes det imidlertid ikke at få dialog med debitor om hel eller delvis betaling af jeres mellemværende – er retslig inkasso, og dermed fogedretten en seriøs overvejelse.

Husk at fogedretten har behandlingstid, et gebyr og er ingen garanti for, at du får dine penge – så prøv at gør noget forud for rettens hjælp, hvis det altså er muligt.

5. Husk dine gebyrer; rykkergebyr og kompensationsgebyr

Rigtig mange virksomheder er opmærksom på, at man som kreditor kan og må pålægge debitor et rykkergebyr – og rigtig mange er da også klar, over at man maksimalt må pålægge 3 x 100 kroner, med 10 dages mellemrum.

Rykkergebyret er med til at dække for de omkostninger, der er forbundet med rykkerprocessen – og er med til at signalere over for debitor, at kravets størrelse stiger, des længere tid betalingen udebliver.

Hvad de færreste virksomheder desværre kender til er kompensationsgebyret. For på trods af, at EU tilbage i 2013 indførte kompensationsgebyret – gør alt for få virksomheder fortsat brug af gebyret. Kompensationgebyret er et gebyr, der skal ses som værende en kompensation for de ekstra udgifter, som du måtte have i forbindelse med at skulle bruge tid/ressourcer på at sende betalingspåmindelser til din kunde. Bemærk at kompensationsgebyret er på 310 kroner og må KUN pålægges erhvervskunder. Kompensationsgebyret må pålægges når som helst i rykker- eller inkassoforløbet – og må i princippet pålægges straks efter fakturaens forfaldsdato er overskredet.

6. Inkasso er effektivt – hvis det gøres rigtigt

Mange har opfattelsen af, at inkasso ofte ikke er særligt effektivt – og som inkassofirma hører vi da også ofte “kan inkasso overhovedet betale sig?”

Men inkasso er heldigvis ret effektivt – ofte i det udenretlige inkassoforløb, og er den ikke her – er der altid mulighed for retslig inkasso gennem fogedretten.

Inkasso er en proces af længere eller kortere karakter – men uanset hvilke handlinger er nødvendige i forløbet, er det vigtigt, at de gøres konsekvent – og at de ting debitor bliver forelagt, faktisk også sker.

7. Jo hurtigere, jo mere effektivt

Vores lange erfaring og statistik viser, at en afgørende faktor for, om inkasso bliver en succesfuld proces – og du dermed får dine penge, er om du får igangsat inkassoprocessen hurtigt efter at forfaldsdagen overskrides.. 

Vi kan tydeligt se, at jo længere tid du er om at reagere på at en debitor, der ikke har betalt – jo ringere bliver dine muligheder for at hente dine penge hjem; debitor optager yderligere gæld, debitor dør, debitor går konkurs eller lignende forhold spiller ind.

Uanset om du selv ønsker at stå for inkassoprocessen, eller du vælger, at en advokat eller inkassofirma skal stå for processen, er det afgørende, at du reagerer hurtigt.

Vi anbefaler, at der maksimalt går 14-30 dage, fra forfaldsdato til igangsættelse af inkasso.

8. Inkasso løser ikke alle sager – men…

Inkasso er ingen garanti for at få dine penge hjem – uanset om du selv, et inkassofirma eller en advokat håndterer inkasso for dig.

Men heldigvis løses langt de fleste inkassosager succesfuldt – enten ved en fuld indfrielse af kravet, gennem en kort eller længere afdragsordning – eller ved hjælp af fogedretten, hvor du som kreditor opnår en dom på dit krav – og du dermed opnår en forældelse på dit krav efter 10 år. Denne dom giver dig også mulighed for at tage et eventuelt udlæg i debitors ejendom og ejendele. På denne måde kan du få dækket noget af dit krav.

9. Efter 3 år er det slut…

De færreste er klar over det, men efter 3 år forælder dine fakturaer. 

Har du med andre ord ikke modtaget betaling for dine fakturaer efter 3 år – er beløbet som udgangspunkt tabt – og du kan afskrive beløbet som tabt.

De 3 år kan dog forlænges, eller afbrydes, som det juridisk korrekt hedder. En afbrydelse af forældelsen sker med hjælp fra fogedretten – og opnår du en afbrydelse af din forældelse, får du en ny forældelse på 10 år. Du har med andre ord 10 år til at få dine penge hjem – og dermed en chance for at debitors økonomiske situation ændres i denne periode.

Forældelsen på de 3 år er fra det tidspunkt, hvor det må formodes, at du som kreditor kunne have fået dine penge – altså som udgangspunkt på fakturaens forfaldsdato.

10. Inkassofirma eller inkassoadvokat?

Har du en eller flere ubetalte fakturaer, og ønsker du nu, at en advokat eller et inkassofirma skal overtage sagen – men ved ikke hvilken løsning du bør vælge?

I Danmark findes der over 100 inkassofirmaer og langt flere advokater, der gerne vil hjælpe dig med inkasso. Mange tror fejlagtigt, at en advokat har flere beføjelser eller muligheder end et inkassofirma – det er ikke korrekt.

Et inkassofirma lever typisk ikke af andet end at indkassere penge på vegne af deres kunder, og derfor har de ofte effektive og strømlinede sagsgange samt processer for inkasso. Inkassofirmaet har hverken flere eller færre beføjelser end en advokat.


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg